"E-Dnevnik ®", Softverski paket

Elektronsko ocenjivanje i razmena informacija između škole, roditelja i učenika. Kvantitativno i kvalitativno vrednovanje uspeha učenika. Zaštićena publikacija uspeha učenika putem Interneta, SMS poruka i telefonskog automata, bez potrebe škola za tim tehničkim preduslovima, ljudstvom i stalnom Internetom vezom. Patentiran softverski paket.